rosepawa View my profile


นี่เป็นของที่เราเอามาขายค่ะ
 
ส่วนของเพื่อนๆ ร่วมบูธ จะตามมาทีหลัง
 
 
 
ชื่อบูธ
 
 
Niwa_Wani
 
 
 
โซน A
 
 
 
22a
 
 
 
 
ของที่นำมาขาย
 
 
 
 
 
พวงกุญแจ 
 
The Legend of Sun Knight
 
 
มีคอนเซ็ปเป็น Alice in Wonderland
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างแบบจริง
 
 
ขนาดยาวประมาณ 5 ซม. สูง 5-9 ซม.
 
ราคา 15 บาท
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
พวงกุญแจ
 
Uta no Prince-sama maji love 1000%
 
 
 

 
ตัวอย่างแบบจริง
 
 
ขนาดยาวประมาณ 6.5 ซม. สูง 9 ซม.
 
ราคา 20 บาท
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
เข็มกลัด
 
Star Project
 
 
 
 
ตัวอย่างแบบจริง
 
 
ขนาด 4.5 ซม.
 
ราคา 25 บาท
 
 
 
ถ้าสนใจ อย่างลืมมาแวะที่บูทได้นะคะ
 
 
หรือจะสั่งจองไว้ที่คอมเม้นได้เลยค่ะ
 
 
 
 
แผนผังบูธ
 
 
 
แล้วเจอกันจ้า
 

Comment

Comment:

Tweet